KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

pdf Dersler,  AKTS Kredileri ve Ders İçerikleri

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

Amaç: Programın amacı, kuruyemiş sektörünün ihtiyaç duyduğu; üretimde kullanılan hammaddeleri bilen, depolama ve işleme konularına hâkim, kuruyemiş araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunabilen, üretimden kalite kontrole ve satın almaya kadar her departmanda çalışabilen, yeterli bilgi ve beceriye sahip teknikerler yetiştirmektir.

 

Kazanılan Derece: Tekniker

 

Derece Seviyesi: Ön lisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olup sınavsız geçiş hakkına sahip olan öğrenciler de programımızı tercih edebilmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması, yatay ve üniversite içindeki geçişler olması durumunda ortaya çıkmakta ve bu da Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programa kabul edilen bir öğrencinin önceden aldığı dersler varsa ve derslerin kredisi ile içeriği uygunsa bu derslerden muaf sayılabilir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Toplamda 100 yerel kredi veya 120 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan ve 12'şer hafta süreli İşyeri Eğitimi 1 ve İşyeri Eğitimi 2 derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

Program Profili: Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi Programı, kuruyemiş teknikeri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, kuruyemiş teknikerliği mesleği ve genel etiği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi eğitim programı, kuruyemiş ürünlerinin bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleri konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmakla gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla alanlarındaki problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları): Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

* Bakış açısı ve ufku geniş, matematik, kimya ve biyoloji bilgilerini gıda teknolojisi alanında kullanabilme, b* limsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olma*

* Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda * odeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak

* Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak

* Gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olabilme

* Gıda işleme ilkeleri ve gıda endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak

* Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak

* Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek

* Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme

* Gıda üretiminde kullanılan teknolojileri bilme ve uygulayabilme

* Güvenli gıda üretimiyle ilgili koşulları bilme ve bu koşulları yerinde sağlayabilme

* Mesleki-etik sorumluluk bilincine sahip olabilme ve etkin bir biçimde iletişim kurabilme

* Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak

 

İstihdam Olanakları: Bu program mezunları kuruyemiş fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında; Kuruyemiş sektörlerinin her kademesinde; Süpermarketlerin kalite-kontrol bölümlerinde; Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli kuruyemiş firmalarında; Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak kuruyemiş üreten şirketlerde; Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında istihdam edilebilme olanakları vardır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde; Gıda Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Gıda Teknolojisi gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca mezun öğrencilerimiz Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine 3. sınıftan devam ederek 4 yıllık fakülte muzunu olabilmektedir. 

 

Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşyeri Eğitimi 1 ile işyeri eğitimi 2 derslerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

Eğitim Şekli: Tam zamanlı

 

 

 

 

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü

Bölüm Başkanı V: Yrd. Doç. Dr. Songül KESEN

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Şehitkâmil/GAZİANTEP

Tel: +90 342 3371137

e-posta: kesen@gantep.edu.tr

 

AKTS/DS Koordinatörü:

Öğr. Gör. Erhan DURUR

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

Şehitkâmil/GAZİANTEP

Tel: +90 342 3371137

e-posta: erhandurur@gantep.edu.tr