GAÜN NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU VE TRIMESTER


Ülkemizde, alışıla gelen ve tüm öğretim alanlarında uygulanan ve sömester olarak adlandırılan yılı iki döneme bölünerek eğitim verme yaklaşımı hâkimdir. Dünyada ve ülkemizde yükseköğretim konusunda farklı model arayışları çerçevesinde yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Ana eksen olarak Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası modellerinin yanında yeni modellemeler oluşmaktadır. Ülkemizde de var olan farklı alanlarda nitelikli ve donanımlı insan ihtiyacına göre farklı modellemeler geliştirilmektedir. Özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman sonunun çözümü için açılan meslek yüksekokullarında uygulama eğitimde oluşan açığı gidermek için Trimester modeli geliştirilmiştir. Trimester, kavram olarak eğitim kurumlarının, bir yıl süresinde verdikleri eğitimi üç dönem halinde uygulamalarını ifade etmektedir. Dolayısıyla iki model arasında en önemli yıl içinde fark zamanın kullanılması bakımında +1 dönemlik kazanımdır. Trimester eğitim takvimi de artık zamanın eğitim programına katılmasının yanında bu sürenin içinin uygulama eğitimiyle doldurulması bakımında Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ayrı bir özgünlük oluşturmaktadır.


GAÜN NTMYO trimester temelli eğitim programında, birçok yönüyle kendine özgü uygulama ortaya koymaktadır;


 • GAÜN NTMYO trimester eğitim ülkemizde devlet üniversiteleri arasında ilk kez uygulanmaktadır.

 • GAÜN NMTYO’da verilmekte olan eğitim-öğretim, “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ön lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikle belirlenen amaç ve kapsamlar dâhilinde yürütülmektedir.

 • Takip ettiğimiz trimester akademik takvim, Gaziantep Üniversitesinin diğer birimlerinde uygulanmakta olan akademik takvimden farklılık göstermektedir.

 • GAÜN NTMYO’da öğrenciler eğitim-öğretim diğer meslek yüksekokullarından farklı olarak toplam 6 dönemden oluşan bir süreçte tamamlamaktadırlar. Bu 6 dönemin 4 dönemi teorik bilgilerin verildiği, atölye ve laboratuar uygulamalarının yapıldığı ders dönemlerinden oluşmaktadır. Bunun yanında 2 dönemde ise Üniversite-Endüstri Ortak eğitim kapsamında “İş Yeri Eğitimi-1 ve İşyeri Eğitimi-2” alanlarındaki deneyimli firmalarda / kurumlarda uygulama eğitimi almaktadırlar.

 • Öğrencilerimiz, sömester eğitimi veren Meslek Yüksekokullarında Staj olarak bilinen ders yerine GAÜN NTMYO’da İşyeri Eğitimi dersi almaktadırlar. Bu ders kapsamında, öğrenciler her bir dönemde 75 iş günü olmak üzere toplam iki dönemde 150 iş günü uygulama eğitimi içeren uygulama eğitimi almaktadırlar. Böylece öğrencilerin uygulama alanlarında yeterli mesleki deneyimi kazanmaları sağlanmaktadır. Toplamda 150 iş günü eğitim alarak mezun olan öğrencinin uygulama konusunda herhangi bir eksikliği kalmaması hedeflenmektedir.

 • Öğrencilerimiz ilk iki dönemde temel eğitimlerini aldıktan sonra, uygulama eğitimi ve ders eğitimi olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Sınıflar iki grup şeklinde ayrıldıktan sonra gruplardan biri Üniversite-Endüstri Ortak eğitim kapsamında “İş Yeri Eğitimi-1 ve İşyeri Eğitimi-2” derslerini almak üzere, Yüksekokulumuzca belirlenen ve eğitim protokolü yapılan firmalarda / kurumlarda uygulama eğitimine katılırken, diğer grup aynı döneminde okuldaki eğitimine devam etmektedir. Uygulama eğitimini tamamlayan grup bir sonraki dönemde bir önceki grubun aldığı dersleri alırken, derste bulunan grup uygulama eğitimine katılmaktadır.

 • Uygulama eğitimi sürecinde öğrencilerimizin sigorta ücretleri Üniversitemizce karşılanmaktadır. İş güvenliği staj süreci boyunca Üniversitemiz tarafından karşılanmasıyla staj sürecinde olası iş kazalarına karşıda öğrenciler güvence altına alınmıştır. Bu durum sanayici açısından da olumlu değerlendirilmektedir. Çünkü sanayici fazladan bir sigorta maliyetini ve uğraşını üstlenmemektedir. Maliyetsiz, güvenli ve eğitimli iş gücü olanağına kavuşan sanayici bu durumdan rahatsız olmak yerine, eğitim alacak öğrencinin eğitimini firmasında yapmasından memnuniyet duymaktadır.

 • İşyeri Eğitimi, süresince öğrencilerimiz öğretim elemanlarımız tarafından sürekli olarak çalışma sahalarında kontrol edilmektedir. Tam zamanlı öğretim elemanlarınca öğrencilerimiz uygulama eğitimleri süresince farklı zamanlarda haber vermeksizin denetlenmekte ve denetim raporları hazırlamaktadırlar. Öğrenci açısından yararlı olmadığı düşünülen firmalar bir sonraki eğitim programında paydaş olarak değerlendirilmemektedir.

 • GAÜN NTMYO’nun deneyimli akademik kadrosu yanında, Gaziantep’te ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren, sektöründe önemli yere sahip firma, kurum ve kuruluşlardan da mesleki ve akademik yeterliliğe sahip yöneticiler, Kısmi Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak, eğitim verilmektedir. Öğrenciler uygulamanın içinden gelen bu öğretim elemanlarından ileride uygulamada karşılaşacakları fiili durumları henüz öğrenciyken öğrenebilme olanağına kavuşmuşlardır. Uzman yöneticiler ise bilgi ve birikimlerini genç bireylerle paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar.

 • Tam zamanlı öğretim görevlileri, kısmi zamanlı uygulamadan gelen öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında güçlü bir sinerji ve motivasyon oluşmaktadır. Ülkemizde genelde dile getirilen önemli problemlerden biri olan üniversite-endüstri kopukluğu karşılıklı diyalog ve işbirliği ile ortadan kaldırılarak yerine güçlü işbirliği temelleri atılmaktadır.

 • Gaziantep’te yer alan kurum ve kuruluşlarla yürütülen işbirliklerinin GAÜN NTMYO’na olumlu katkıları olmaktadır. Yılın farklı dönemlerinde Gaziantep sanayisinin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Yüksekokul öğrencilerinin konferans, söyleşi, panel gibi etkinliklerde buluşmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin sanayicilere ve yöneticiler ulaşabilir olmaları motivasyonlarını olumlu etkilemektedir.